Вести

Запослени у Институту за српски језик САНУ су 25. новембра 2016. године посетили изложбу у Галерији Српске академије наука и уметности, која је недавно отворена у част 175 година постојања ове установе. О предметима на изложби говорио је Миле Станић, заменик управника Архива САНУ, из чије је збирке значајан број експоната. Посетиоци су се упознали са заоставштином Јована Стерије Поповића, Вука Караџића, Стојана Новаковића, Иве Андрића, Јована Цвијића, Бранислава Нушића, Николе Тесле, Михајла Пупина, Михаила Петровића, Милутина Миланковића, Јована Бијелића. Изложбу су још занимљивијом учиниле слике Петра Лубарде и Уроша Предића, затим, писаћа машина Данила Киша, Рјечник Вука Стефановића Караџића, рукопис Бранислава Нушића, диплома Београдског рибарског друштва Михаилу Петровићу Аласу, преписка Академије и Николе Тесле.

Дан српског језика у Румунији

Поводом новоизгласаног закона Румунског парламента којим је 21. новембар проглашен Даном српског језика Срба у Румунији одржана је Свечана академија у Темишвару у Савезу Срба. Свечаној академији присуствовали су на позив Савеза Срба сарадници Института за српски језик САНУ др Драгана Радовановић и др Станислав Станковић.

На основу члана 63. 1. и 5. Закона о јавним набавкама, Наручилац врши

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ШТАМПА ПУБЛИКАЦИЈА ИНСТИТУТА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК САНУ

Измене и допуне конкурсне документације можете погледати овде.

 

Број: 124-5/2016

Београд: 16.11.2016.

Наручилац:     Институт за српски језик САНУ, Београд, Кнез Михаилова 36,

 

На основу чл. 63 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова о поступку јавне набавке мале вредности („Сл. гласник РС“, бр. 86/15) наручилац даје

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У  ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  УСЛУГА ИЛИ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

бр. 124/2016

 

 

 

 

Број: 124-04/2016

Београд: 14.11.2016.

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

ЈАВНA НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ШТАМПА ПУБЛИКАЦИЈА ИНСТИТУТА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК САНУ 

 

ЈАВНА НАБАВКА БРOJ 124/2016 

 

Актуелне информације

Повеља захвалности
Повеља захвалности
ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

 На основу члана 16, став 1, Закона о заштити узбуњивача (даље: Закон) и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених (даље: Правилник) Управни одбор Института за српски језик САНУ , дана 4. 12. 2015 године, донео је

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

ПРИМЕДБЕ НА НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ

Научног већа Института за српски језик САНУ


Institut za srpski jezik

О српском језику